Skip to content

Green color

Default screen resolution  Wide screen resolution  Increase font size  Decrease font size  Default font size  Skip to content Default color Pink color Green color Green color

Verjaardagen

21/10 Mw. J.H. Edelenbos
21/10 Mw. G. Hup
23/10 Mw. H. v.d. Hoven
24/10 Mw. W v.d. Stouwe
28/10 Mw. L. Woning
31/10 Mw. G. Lageweg
5/11 Mw. J. van de Kolk
7/11 Mw. J. Maurer
8/11 Mw. J.H. Edelenbos
8/11 Mw. K. van Ittersum
12/11 Dhr. R. Tromp
16/11 Mw. G.J. van Keulen
19/11 Mw. H. Westerink
2/12 Mw D. de Weerd
5/12 Dhr. B van Oene
7/12 Mw. H. van Dijk
14/12 Dhr. J. Driegen
14/12 Dhr. H. Bos
20/12 Mw. M. Post
30/12 Mw. A. Selles
Home arrow Disclaimer
Disclaimer Afdrukken

De website van het Hervormd Kerkkoor Kampen is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid opgezet, maar het kan voorkomen dat niet alle informatie op deze website op een bepaald moment actueel, juist en/of volledig is. De inhoud van deze website is slechts ter informatie, er kunnen geen rechten aan de informatie worden ontleend.

Het Hervormd Kerkkoor Kampen behoudt zich het recht voor om de informatie op de website te allen tijde te verbeteren of anderszins te wijzigen.

Onze website bevat veel onderdelen waarop intellectuele eigendomsrechten van het Hervormd Kerkkoor Kampen en van derden rusten. Zo zijn de tekeningen, muziek, foto's, teksten en de overige grafische vormgeving van onze website auteursrechtelijk beschermd.

Het Hervormd Kerkkoor Kampen is niet aansprakelijk voor de inhoud van de sites van derden welke gelinkt zijn met (enige pagina van) de website van het Hervormd Kerkkoor Kampen.

Het Hervormd Kerkkoor Kampen stelt het op prijs als bezoekers van de website gebruik maken van het gastenboek, pols en/of anderen interactieve onderdelen van de website met dien verstande dat het Hervormd Kerkkoor Kampen zich het recht voorbehoud anonieme berichten, schuttingtaal, hyperlinks naar verwijzende websites en teksten die niet in overeenstemming zijn met algemeen geldende normen en waarden, te verwijderen.
 
Het Hervormd Kerkkoor Kampen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van het gebruik van deze site of het gebruik van de informatie die op deze site wordt verstrekt, tenzij deze schade het gevolg is van opzet of grove schuld onzerzijds.

Geen enkele tekstuele en/of grafische weergave van deze website mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt, in welke vorm of op welke wijze dan ook, of worden opgeslagen in een geautomatiseerd (gegevens)bestand, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het Hervormd Kerkkoor Kampen.

Alle rechten voorbehouden.