Skip to content

Green color

Default screen resolution  Wide screen resolution  Increase font size  Decrease font size  Default font size  Skip to content Default color Pink color Green color Green color

Verjaardagen

23/10 Mw. H. v.d. Hoven
24/10 Mw. W v.d. Stouwe
28/10 Mw. L. Woning
31/10 Mw. G. Lageweg
5/11 Mw. J. van de Kolk
7/11 Mw. J. Maurer
8/11 Mw. K. van Ittersum
8/11 Mw. J.H. Edelenbos
12/11 Dhr. R. Tromp
16/11 Mw. G.J. van Keulen
19/11 Mw. H. Westerink
2/12 Mw D. de Weerd
5/12 Dhr. B van Oene
7/12 Mw. H. van Dijk
14/12 Dhr. J. Driegen
14/12 Dhr. H. Bos
20/12 Mw. M. Post
30/12 Mw. A. Selles
Afdrukken

Muziekstukken in de map houden m.i.v.    11  april  2018

567    Gross ist dein Name
831    Schuilen bij God   
833    Welkom thuis   
842    Ik weet dat mijn Verlosser leeft
855    O schepping zing van vreugd
858    Er is een God
859    Because he lives
874    Dank U, Vader in de hemel   
876    Looft de Heer met vreugde   
877    There is a Light  /  Glo-rious Light,   
883    Hoor naar mij, o Heer
885    Ga met God en Hij zal met je zijn. (Gezang 416)
886    Hier in Uw heiligdom (opwekking 245)
888    A living Sacrifice
889    Ik zal er zijn
891    He shall be great
892    Take Now My Voice
893    De Heer is mijn licht (naar psalm 27)
894    Peace like a river
898    Laat heel de wereld het zien
899    Heer, wijs mij uw weg  ( opwekking 687 )
900    Then sings my soul  ( Dan zingt mijn ziel )
901    More love to Thee
902    May the Road Rise Up to Meet You
904    Waarlijk, mijn ziel keert stil tot God
905    Kom maar bij mij
906    Op weg naar het huis van de Heer
907    For the beauty of the earth
908    Nooit alleen
910    de grote bruiloft

Muziekstukken uit de map m.i.v. 11 april 2018

023    Ave verum corpus
173    Christus is opgestaan
550    Aanchouw het lam van God
589    paashymne (Gezang 215)
694    He will comfort me    ( De Heer is mijn Herder )
792    Praise ye the Lord
793    Epiloque of praise
795    laudate Dominum       
   

 
Volgende >