DE MOGELIJKHEDEN VAN DE KOORTRIBUNE
De tribune bestaat uit verschillende delen (de delen A, B en C) welke in gedeelten of tot één grote tribune kunnen worden opgebouwd. In de grootste opstelling zijn er twee mogelijkheden: ( opstelling A en B ).
In beide situaties is er plaats voor 160 personen wat eventueel kan worden uitgebreid door voor de tribune extra stoelen te plaatsen. Dit is afhankelijk van de plaats van opstelling en de beschikbare ruimte.


Image

 

 

 

 

 

 

 
De delen A, B en C zijn elk 1.85 meter breed en bieden in de breedte 4 zitplaatsen.
Deel A: breedte 1.85 meter - diepte 3.40 meter met 5 rijen achter elkaar = 20 zitplaatsen
Deel B: breedte 1.85 meter - diepte 2.30 meter met 3 rijen achter elkaar = 12 zitplaatsen
Deel C: breedte 1.85 meter - diepte 1.60 meter met 2 rijen achter elkaar =   8 zitplaatsen

Als extra is te leveren: verlichting ( 2 x 500 watt ) op de tribune te plaatsen +/- 3.50 meter hoog.

Vervoer van de tribune alleen door verhuurder !!!!
Over het bovenstaande kan telefonisch overleg nodig zijn tussen de contactpersoon van de huurder en de uitvoerder van verhuurder.

De ondergrond moet voor het plaatsen van de tribune vlak (gemaakt) zijn.

Algemene huurbepalingen koortribune
De huurprijs van de koortribune geldt voor één uitvoering en één repetitie. Voor meerdere uitvoeringen achtereen geldt een ander tarief. De minimale huurprijs is € 135,= per gebeurtenis. In de huurprijs zijn geen  transportkosten begrepen deze worden op basis van na- calculatie aan de huurder in rekening gebracht.

Kosten huur koortribune:

Deel A ( per deel 20 zitplaatsen ) € 50,00 
Deel B ( per deel 12 zitplaatsen ) € 30,00 
Deel C ( per deel   8 zitplaatsen )€ 20,00 

Verlichting op de tribune € 25,00
Reken voorbeeld: 5 delen A = 5 x € 50,00  =  €  250,00